Kahraman Hisar

En iyi tur seçeneklerini inceleyin . Hayallerinizdeki Tatil İçin Erken Rezervasyon Fırsatlarını Kaçırmayın

Yurt Dışı Paket Tur Satış Sözleşmesi

Kahraman Hisar Turizm Ve Seyahat Acentası

Yurt Dışı Paket Tur Satış Sözleşmesi

KAHRAMAN HİSAR TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI

YURT DIŞI PAKET TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1-TARAFLAR ve KONU:

Akif İnan Mah. İsmet Karaokur Bulv. No:4/D Onikişubat 46050 Kahraman Maraş  adresinde,  XXX  Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası  ile  ……………………………….adresinde ikamet eden  katılımcı……………………………………….. (sözleşmede "Tüketici" olarak anılacaktır) arasında iş burada belirtilen hizmetin verilmesine dair aşağıda belirtilen tarihte iş buradaki koşulları içeren bir hizmet satış sözleşmesi imzalanmıştır.

            Ön ödeme ile birlikte iş bu satış sözleşmesinin tüketici tarafından okunmuş ve onaylanmış olması, ilgili rezervasyonun kesinleşmesi için ön koşul olup, iş bu sözleşmenin koşullarının kabulü tüketici tarafından yazılı veya diğer iletişim ortamlarında teyit edilmeden, tur rezervasyonu kesinlik kazanmayacaktır.

            Bu sözleşme KARŞILIKLI OLARAK MÜZAKERE EDİLEREK ve önemli hususların tamamı yolcunun bilfiil sözlü onayı alınarak taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmek sureti ile imzalanmıştır.

 

2- ÖDEMELER VE KESİN KAYIT

 

2.1- Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası yurtdışı gezilerinde, gezi ücretinin tamamının yatırılması ve paket tur sözleşmesinin imzalanmasını takiben kesin kayıt yapılır.

2.2- Kayıt anında yurt dışı tur bedelinin en az % 40' ının,  geriye kalan bakiyenin ise gezinin başlamasından en geç 40 (kırk) gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Rezervasyon ön ödemenin yapılması ile kesinlik kazanır.

 Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası yapılan rezervasyonu iptal edip, gezi bedelinin %30 'unu cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura eder.

 

2.3- Kayıt anında yapılacak ön ödeme, son ödeme ya da ara ödeme varsa taksitli ya da kredi kartı ödeme koşulları ödeme tarihleri ve varsa özel cezalar her gezi satış programında ayrı ayrı belirtilir. Ara ödeme veya son ödemenin yapılmasında Tüketicinin temerrüde düşmesi veya gecikmesi durumunda, aylık % 5 oranında gecikme faizi uygulanır.

 

3-  İPTAL - DEVİR - DEĞİŞİKLİK

3.1-Tüketicinin turun başlamasından 40 (kırk) gün öncesine kadar iptal veya değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Turun başlangıç tarihinden 35 (otuzbeş) gün önce iptal değişiklik talep etmesi halinde tur bedelinin %40’ı, 20 (yirmi) günden az bir süre kala ise tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

İptal durumunda yapılacak para iadesi, yukarıdaki şartlara göre ödenen para birimi üzerinden yapılır.  İptal sonrasında paranın tüketiciye geri ödenme süresi, ödeme alınan bankanın ilgili kurallarına bağlıdır.

3.2-Tüketici hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. 

3.3- Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı yurtdışı  gezisine, sonradan katılacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına alınan konaklama, ulaşım vs. tüm hizmetleri 24 (yirmidört) saatin bitiminde iptal edecektir. Bu durumda tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

3.4- Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası,  yurtdışı paket turun başlamasına veya devamına engel teşkil eden deprem, doğal afet, savaş, terör eylemi, ön görülemeyen diğer hususlar nedeniyle yurtdışı paket turu iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumlarda, katılımcı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

3.5-Acenta tura yeterli katılımın olmaması durumunda tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 20 (yirmi) gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Tüketici ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahip olmakla birlikte, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

3.6- Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 25 (yirmibeş) gün önce, tur kapsamında hizmet alınan konaklama tesisi, ulaşım araçları,  destinasyonlar veya destinasyonların ziyaret  sıralamasını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahip olmakla birlikte, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

3.7-Tüketicinin veya birinci derece yakınlarının  tur başlangıcından önce vefatı  halinde; ölüm belgesinin acenta yetkilisine sunulması halinde, tur hizmetinin icrası için acenta tarafından yurtdışında ve yurtiçinde hizmet alınan işletme, kuruluş, firma, konaklama tesislerine vb.  fatura karşılığı önceden ödenmiş olan bedeller, vergiler ve masraflar düşülerek, kalan miktar katılımcının yasal varislerine iade edilir.

3.8-Turun iptal edilmesi durumunda vize, harç, masraf ve vize hizmet bedeli dışında kalan bakiye tüketiciye iade edilir.

 

4-   PAKET TUR SEYAHAT SİGORTASI:

 

4.1. Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası,  1618 sayılı kanun gereği tüketicilerine "Zorunlu Paket Tur Sigortası" sağlamak zorundadır. Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası,   taahhüt ettiği hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilememesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını en az paket tur bedeli kadar sigorta ettirmiştir. Bu poliçe bedeli tur ücretine dahildir.

4.2. Katılımcının Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası’ndan  satın aldığı veya harici olarak şahsen yaptırdığı "Seyahat Sigortası" işlemlerinde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.

 

5-HAREKET SAATLERİ

Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketler tarife değişikliği yapabilmektedirler. Ulaşım araçlarının sözleşmedeki hareket yeri ve saatleri değiştiğinde, bu durum tura kesin kayıt yaptıranlara sözlü ve yazılı olarak bildirilmektedir. Ancak katılımcıların da turdan en az iki gün önce acentayı arayarak hareket saatlerini  kontrol etmeleri gerekmektedir

 

 

 

6- GENEL HÜKÜMLER

6.1-Paket turun icra edilmesi sürecinde,  kıymetli eşya ve para kayıplarından şirketimiz sorumlu değildir.

6.2-Tüketicilerin, uçuşlarda taşıyabilecekleri azami ağırlıktaki valiz ve çantalar ve bunların  içerisinde bulunmaması gerekenler, Hava Yolu Şirketleri tarafından belirlenmekte olup, tüketici tarafından bu kurallara uyulması gerekmektedir.

6.3-Gezi süresince ulaşım araçlarında kaybolan valiz ve diğer eşyalardan Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası sorumlu tutulamaz.  Bu durumda uluslararası kurallar geçerlidir

6.4-Gezi sırasında özel bakım veya özel ekipman gerektiren, tur programına uygun olmayan sağlık sorunları (fizyolojik veya psikolojik), rezervasyon yapılırken tüketici tarafından yazılı olarak bildirilmelidir. Bazı tur, gezi ve etkinliklerin, tekerlekli sandalye ve yardımcı fiziki ekipman ile yapılması mümkün olmadığından, Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası, bu ihtiyaçta olanların geziye katılımını  uygun görmeyebilir. Şirket, hamilelik durumu olan tüketiciler açısından sorumluluk üstlenemez.

6.5-Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası, kendi inisiyatifine bağlı olarak diğer yurtdışı tur katılımcılarını rahatsız edebilecek, güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek, taşkınlık çıkarabilecek şahısların turdan ayrılmalarını isteyebilir ve bunun sonucunda hiçbir yükümlülük üstlenmez.

6.6 -Tüketicinin,  paket tur hizmetlerini almaya başlamasını müteakiben turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle, terk etmesi halinde, turdan ayrıldığını acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

6.7- Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası, hiçbir şekilde müdahil olmadığı, tarifeli uçuşlarda,  rötar,  iptal, uçak arızası, uçuş saati değişikliği, kaza ve yolcularımızın kişisel kusurlarından doğabilecek durumlardan sorumlu tutulamaz.

6.8- Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası, hiçbir şekilde müdahil olmadığı, uçak ücretlerinde ve vergilerde  oluşabilecek değişiklikleri,  ilan edilen gezi ücretlerine aynı oranda yansıtabilir.

6.9-Gezilerimize evcil hayvan kabul edilmez.

6.10 -Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici veya tüketiciler de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici veya tüketicilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

6.11-Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Kayıt esnasında katılımcıya bir nüshası verilmektedir.

6.12-Acentenin Sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

6.13-İş bu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, ihtilaf halinde T.C. Ankara mahkemeleri ve ilgili yasalarda belirtilen kuruluşlar yetkilidir.

 

7-VİZE İŞLEMLERİ

-Vize işlemleri ve masrafları tur ücretine dahil değildir. Vize işlemleri ücreti karşılığında acentamız tarafından yapılabileceği gibi, katılımcının kendisi  tarafından da yapılabilir;  Vize işlemlerinin acentamız tarafından yapılması halinde,  vize başvurusu için gerekli olan evraklar eksiksiz olarak seyahat tarihinden en az 60 (altmış) gün önce acentamıza teslim edilecektir.

-Katılımcı; seyahatin başlamasına 60 (altmış) günden az zaman kalan hallerde yapılan rezervasyonlarda ya da gerekli evrakların turun başlangıcına 60 (altmış) günden az zaman varken teslimi halinde konsolosluklardan kaynaklı şekilde vize işlemlerinin tamamlanamayabileceğini  kabul etmektedir. Vizesi alınacak olan pasaportların teslimi ise MÜŞTERİ' ye aittir.

-Pasaportun tur bitiş tarihinden itibaren geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması gerekir. Bazı ülkelere daha kısa geçerlilik süresi olan pasaportlarla giriş yapılabilmektedir. Bu ülkelere girişte pasaport için istenen geçerlilik süresi tur programlarında ayrıca belirtilmiştir.  Bu sürenin az olmasından dolayı tüketicinin yurt dışına çıkamamasından ve pasaportun tahribatlı veya yırtık olmasından dolayı ülkelere girişte yaşanabilecek sorunlardan tüketici sorumludur. Bu nedenle oluşabilecek sorunlardan acentamız sorumlu değildir.

-Pasaportta kayıtlı kişi kadar boş vize sayfasının bulunması, pasaportun 2. sayfasındaki hamili imzası kısmı pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmış olması ve resimlerin beyaz fonlu biometrik olması gerekmektedir. - Vize işlemleri tamamen ilgili ülke konsolosluklarının insiyatifinde olup vizenin alınamaması veya  tur tarihine yetişmemesinden Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentasının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

-Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle sınırdan sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye' den çıkışına izin verilmeyen tüketicilere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası sorumlu olmayacaktır.

-İşbu maddede yer alan nedenlerden dolayı tüketicinin vize işlemlerinin tamamlanamaması veya yurtdışına giriş-çıkış yapamaması halleri, tüketici ile acente arasında imzalanan sözleşmenin diğer hükümlerine halel getirmez. Tüketici iş bu sözleşmenin diğer maddelerine uymakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Vizenin alınamaması durumunda  iptal/devir/değişiklik maddelerine göre hareket edilir.

 

 

Yurt Dışı Paket Tur Satış Sözleşmesi

0 546 929 00 45