Kahraman Hisar

En iyi tur seçeneklerini inceleyin . Hayallerinizdeki Tatil İçin Erken Rezervasyon Fırsatlarını Kaçırmayın

Yurtiçi Paket Tur Satış Sözleşmesi

Kahraman Hisar Turizm Ve Seyahat Acentası

Yurtiçi Paket Tur Satış Sözleşmesi

KAHRAMAN HİSARTURİZM VE SEYAHAT ACENTASI

YURT İÇİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR ve KONU:

Akif İnan Mah. İsmet Karaokur Bulv. No:4/D Onikişubat 46050 Kahraman Maraş  adresinde,   ...  Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası  ile  ……………………………….adresinde ikamet eden  katılımcı……………………………………….. (sözleşmede "Tüketici" olarak anılacaktır) arasında iş burada belirtilen hizmetin verilmesine dair aşağıda belirtilen tarihte iş buradaki koşulları içeren bir hizmet satış sözleşmesi imzalanmıştır.

            Ön ödeme ile birlikte iş bu satış sözleşmesinin tüketici tarafından okunmuş ve onaylanmış olması, ilgili rezervasyonun kesinleşmesi için ön koşul olup, iş bu sözleşmenin koşullarının kabulü tüketici tarafından yazılı veya diğer iletişim ortamlarında teyit edilmeden, tur rezervasyonu kesinlik kazanmayacaktır.

            Bu sözleşme KARŞILIKLI OLARAK MÜZAKERE EDİLEREK ve önemli hususların tamamı tüketicinin bilfiil sözlü onayı alınarak taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmek sureti ile imzalanmıştır.

 

2- ÖDEMELER VE KESİN KAYIT

2.1 - Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası yurtiçi  gezilerinde, gezi ücretinin tamamının yatırılması ve paket tur sözleşmesinin imzalanmasını takiben kesin kayıt yapılır.

2.2- Kayıt anında yurt içi tur bedelinin en az %30' unun,  geriye kalan bakiyenin ise gezinin başlamasından en geç 30 (otuz) gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Rezervasyon ön ödemenin yapılması ile kesinlik kazanır.

 Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası  yapılan rezervasyonu iptal edip, gezi bedelinin %30 'unu cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura eder.

2.3- Kayıt anında yapılacak ön ödeme, son ödeme ya da ara ödeme varsa taksitli ya da kredi kartı ödeme koşulları ödeme tarihleri ve varsa özel cezalar her gezi satış programında ayrı ayrı belirtilir. Ara ödeme veya son ödemenin yapılmasında tüketicinin temerrüde düşmesi veya gecikmesi durumunda, aylık % 5 oranında gecikme faizi uygulanır.

3-    PAKET TUR SEYAHAT SİGORTASI:

3.1. Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası,  1618 sayılı kanun gereği tüketicilerine "Zorunlu Paket Tur Sigortası" sağlamak zorundadır. Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası,   taahhüt ettiği hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilememesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını en az paket tur bedeli kadar sigorta ettirmiştir. Bu poliçe bedeli tur ücretine dahildir.

3.2. Tüketicinin Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası’ndan  satın aldığı veya harici olarak şahsen yaptırdığı "Seyahat Sigortası" işlemlerinde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.

 

4-HAREKET SAATLERİ

Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketler tarife değişikliği yapabilmektedirler. Ulaşım araçlarının sözleşmedeki hareket yeri ve saatleri değiştiğinde, bu durum tura kesin kayıt yaptıranlara sözlü ve yazılı olarak bildirilmektedir. Ancak katılımcıların da turdan en az iki gün önce acentayı arayarak hareket saatlerini  kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

5- KULLANILMAYAN HİZMETLER İÇİN PARA İADESİ

 

5.1- Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası tarafından satılan bütün tur veya etkinlikler, komple paket halindedir. Bu nedenle bir hizmetin söz konusu tüketici tarafından kullanılmayan bölümleri için (kısmi) geri ödeme yapılamaz. Tüketicinin,  paket tur ile ilgili önceden kendisi tarafından satın alınan hizmetler, şirkete bu tür bedelleri geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

5.2 - Tüketicinin tur başlangıcından önce vefatı halinde; ölüm belgesinin acenta yetkilisine sunulması halinde, tur hizmetinin icrası için acenta tarafından hizmet alınan işletme, kuruluş, firma, konaklama tesislerine vb. fatura karşılığı önceden ödenmiş olan bedeller düşülerek, kalan miktar tüketicinin yasal varislerine iade edilir.

 

6- YURTİÇİ PAKET TURUN BAŞKASINA DEVRİ

6.1-Tüketici tur hizmetinin başlamasından 15 ( onbeş) gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Bununla birlikte,  Devreden ve Devralan,  alınan hizmetlerde oluşabilecek tüm ücret farkları, vergi, uçuş iptal cezası veya farkı,  vb. masraflardan sorumludur. 

 

7- MÜCBİR SEBEPLER

7.1- Paket tur başlamadan veya turun icrası sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, tabii afet, teknik olaylar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden, gecikmelerden dolayı acentamız sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak, acentamız programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

 

8-YURTİÇİ PAKET TURLARDA YETERLİ KATILIMCININ OLMAMASI

8.1- Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası, yeterli katılımın olmaması veya gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 5 (beş) gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda alınan ücret iade edilir.

 

9- GENEL HÜKÜMLER

9.1-Paket turun icra edilmesi sürecinde,  kıymetli eşya ve para kayıplarından şirketimiz sorumlu değildir.

9.2-Paket turun icra edilmesi sürecinde,  ulaşım için kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, vefat ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları geçerlidir.

9.3-Gezi sırasında özel bakım veya özel ekipman gerektiren, tur programına uygun olmayan sağlık sorunları (fizyolojik veya psikolojik), rezervasyon yapılırken katılımcı tarafından yazılı olarak bildirilmelidir. Bazı tur, gezi ve etkinliklerin, tekerlekli sandalye ve yardımcı fiziki ekipman ile yapılması mümkün olmadığından, Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası, bu ihtiyaçta olanların geziye katılımını uygun görmeyebilir. Şirket, hamilelik durumu olan katılımcılar açısından sorumluluk üstlenemez.

9.4-Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası, kendi insiyatifine bağlı olarak diğer tur katılımcılarını rahatsız edebilecek,  güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek, taşkınlık çıkarabilecek şahısların turdan ayrılmalarını isteyebilir ve bunun sonucunda hiçbir yükümlülük üstlenmez.

9.5- Tur Rehberi, gezi esnasında hava, yol, iklim veya tur güzergahı güvenlik koşullarına göre tur programında değişiklik yapabilir veya gezilecek yerlerin sıralamasını değiştirebilir.

9.6 -Tüketici,  paket tur hizmetlerini almaya başlamasını müteakiben, turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turdan ayrıldığını acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

9.7- Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası, hiçbir şekilde müdahil olmadığı, tarifeli uçuşlarda,  rötar,  iptal, uçak arızası, uçuş saati değişikliği, kaza ve yolcularımızın kişisel kusurlarından doğabilecek durumlardan sorumlu tutulamaz.

9.8 - Kahraman HisarTurizm ve Seyahat Acentası, hiçbir şekilde müdahil olmadığı, uçak ücretlerinde ve vergilerde  oluşabilecek değişiklikleri,  ilan edilen gezi ücretlerine aynı oranda yansıtabilir.

9.9- Gezilerimize evcil hayvan kabul edilmez.

9.10 -Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici veya tüketiciler de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici veya tüketicilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

9.11-Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Kayıt esnasında katılımcıya bir nüshası verilmektedir.

9.12-Acentenin Sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

9.13 -İş bu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, ihtilaf halinde T.C. Ankara mahkemeleri ve ilgili yasalarda belirtilen kuruluşlar yetkilidir.

 

Yurtiçi Paket Tur Satış Sözleşmesi

0 546 929 00 45